Słownik terminologii fotograficznej

Słownik fotografa – litera C

Czas ładowania (Recycling time)
Czas potrzebny do rozładowania flesza lub generatora (dla błysków studyjnych), aby przygotować się do następnego impulsu. Ważny parametr, który pospolicie wykorzystuje fotografia reklamowa. Właściwe oświetlenie planu może zaważyć na jakości produkcji.

Czas na wydruki (Time for Print)
Termin używany w wielu społecznościach w fotografii internetowej opisujący umowę między modelem a fotografem. Bardzo często w skrócie TFP. Zamiast płacić sobie nawzajem za usługi, fotograf zgadza się przyznać modelowi pewną liczbę odbitek najlepszych zdjęć z sesji i ograniczoną licencję na korzystanie z tych zdjęć. Wariantem tej umowy jest czas na CD tj. wybór zdjęć jest dostępny na płycie CD zamiast odbitek. Nie ma standardowych warunków fotografowania. Każdy fotograf i model może mieć własne preferencje dotyczące sposobu organizowania i wykonywania zdjęć.

Jak wygląda praca fotografa ślubnego?

Czas otwarcia migawki (Shutter Speed)
Czas otwarcia migawki aparatu w celu naświetlenia filmu. Wraz z przysłoną parametr ten określa ilość światła, które dostało się do filmu, a tym samym prawidłową ekspozycję. W 1838 r. na Boulevard du Temple wykonano jedno z pierwszych zdjęć i najstarsze zdjęcie przedstawiające mężczyznę.
Czas otwarcia migawki „ręczny”, tj. migawka pozostaje otwarta, dopóki nie zwolnisz przycisku migawki lub, w niektórych aparatach, nie naciśniesz ponownie przycisku migawki. Ten tryb jest przydatny podczas fotografowania bardzo słabo oświetlonych obiektów (nocne niebo itp.), ponieważ zdecydowana większość urządzeń może automatycznie pracować z czasem otwarcia migawki do 30 sekund. To może nie wystarczyć, aby uzyskać potrzebny efekt. W tym trybie zaleca się użycie statywu i kabla spustowego, aby zapobiec pojawieniu się efektu poruszenia.

Dodaj komentarz